Våre fagfelt

LILLEVIK KROGSTAD bistår et bredt spekter av klienter innen ulike bransjer i næringslivet. Vi jobber tett med våre klienter og fungerer ofte som en løpende strategisk samarbeidspartner. Våre advokater har en bred kompetansebakgrunn, tung forretningsjuridisk erfaring og en kommersiell tilnærming i sin rådgivning. 

Våre advokater ser det store bildet. Vi jobber målrettet og proaktivt for å sikre dine verdier og interesser.

Internasjonal Handel

LILLEVIK KROGSTAD bistår store og små selskaper i forbindelse med handel på tvers av landegrenser. Våre advokater har betydelig internasjonal kompetanse fra en rekke bransjer…

01-_0020_Group 21
01-_0021_Group 22

Kontraktsrett

Bistand forut for en kontraktsinngåelse kan være utslagsgivende for å etablere og ivareta et godt samarbeid, samt forhindre unødvendige utfordringer og fremtidige tvister… 

Fiskeri og Havbruk

Det offentligrettslige regelverk som setter rammene for fiskerinæringen er omfattende og detaljregulert

01-_0019_Group 20
01-_0018_Group 19

Sjøforsikring

Risikostyring og forutberegnelighet er nøkkelord i ethvert selskap for å sikre langsiktige investeringer og ivareta en god økonomisk drift…

Prosedyre og Tvisteløsning

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med prosedyre og tvisteløsning. Rett råd til rett tid kan være avgjørende for det endelige resultatet av en konflikt

01-_0016_Group 17
mekling

Mekling og alternativ tvisteløsning

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med mekling og alternativ tvisteløsning, både i og utenfor rettsapparatet… 

Voldgift

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med å prosedere for ulike voldgiftsinstitutter både på norsk og engelsk

voldgiftjpg
01-_0014_Group 15

Shipping og Maritim virksomhet

LILLEVIK KROGSTAD har bred kompetanse fra den maritime næring og lang erfaring med internasjonale klienter og motparter… 

Medier, Sport og Underholdning

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring fra media- ,sport- og underholdningsbransjen…

01-_0013_Group 14
01-_0012_Group 13

Teknologi

Om du er en leverandør eller innkjøper av teknologiske tjenester og løsninger er det viktig å sikre virksomhetens interesser i et komplekst landskap av rettigheter og forpliktelser…

Arbeidsliv

LILLEVIK KROGSTAD bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og konfliktløsning innenfor alle områder av arbeidslivet…

01-_0011_Group 12
01-_0001_Group 3

Eiendom

LILLEVIK KROGSTAD har lang og bred erfaring med bistand både til private og næringsdrivende… 

Offshore & Oljeservice

LILLEVIK KROGSTAD har lang og bred erfaring fra både norsk og internasjonal offshore- og oljeservice industri…

01-_0008_Group 9
01-_0005_Group 6

Olje & Gass

LILLEVIK KROGSTAD sine advokater har erfaring fra både norsk og internasjonal olje- og gassindustri… 

Forsikring

LILLEVIK KROGSTAD sine advokater har lang erfaring fra å jobbe for og med både norske og internasjonale forsikringsselskaper…

01-_0000_Group 1
01-_0002_Group 2

Selskapsrett

LILLEVIK KROGSTAD sine advokater har erfaring fra å jobbe med selskapsrett som innomhus advokater og som eksterne advokater… 

M & A

LILLEVIK KROGSTAD sine advokater har erfaring fra å jobbe med kjøp og salg av selskaper i kapasitet som interne og eksterne advokater…

01-_0003_Group 4

Hva kan vi bistå deg med?