Arbeidsliv

LILLEVIK KROGSTAD bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og konfliktløsning innenfor alle områder av arbeidslivet. 

Gjennom tett samarbeid gir vi tydelige råd, tilpasset klientens behov, i forbindelse med etablering, endring og opphør av arbeidsforhold, permittering, nedbemanning, varsling, granskning og undersøkelser.

Hva kan vi bistå deg med?