Prosedyre og Tvisteløsning

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med prosedyre og tvisteløsning. 

Rett råd til rett tid kan være avgjørende for det endelige resultatet av en konflikt. Vi søker alltid å løse konflikter i en tidlig fase til det beste for klientens interesser og målsetning, kostnadseffektivt, og for å ivareta klientens omdømme og forretningsrelasjoner.

Våre advokater bistår ved forhandlinger og tvisteløsning på ethvert stadium av en konflikt og prosederer jevnlig saker for domstolene.

Hva kan vi bistå deg med?