Fiskeri og Havbruk

Det offentligrettslige regelverk som setter rammene for fiskerinæringen er omfattende og detaljregulert

Lillevik Krogstad bistår med rådgivning i forbindelse med konsesjoner og deltakerrettigheter, myndighetskontakt, overtredelser og sanksjoner, kjøp og salg av fartøy, samt endringer i eierforhold og driftsgrunnlag.  

I tillegg yter vi bistand til fiskeri og oppdrettsnæringen innen tilstøtende juridiske områder som ved alminnelige kommersielle kontrakter i tilknytning til innkjøp, produkt- og tjenesteleveranser, verkstedsopphold for ombygging eller vedlikehold, sjørettslige problemstillinger, forsikringssaker ved skade på fartøy, havari, eller ansvar overfor tredjeparter.

Hva kan vi bistå deg med?