Sjøforsikring

Risikostyring og forutberegnelighet er nøkkelord i ethvert selskap for å sikre langsiktige investeringer og ivareta en god økonomisk drift.

LILLEVIK KROGSTAD har bred kompetanse og lang erfaring innen sjøforsikring fra det nordiske, engelske og øvrige markeder og tilbyr rådgivning innen et bredt spekter av marine forsikringer som P&I, H&M, Loss of Hire, FD&D, Krig, Varetransport, både standard forsikringer og tilleggsdekninger.

Vi bistår rederier, management selskap, befraktere, tradere eller vareeiere, forsikringsselskap og meglere, fra inngåelse av forsikringsavtaler, vilkår, tolkning og dekningsomfang, til skadesakshåndtering og bistand ved konflikt.

Hva kan vi bistå deg med?