Teknologi

Om du er en leverandør eller innkjøper av teknologiske tjenester og løsninger er det viktig å sikre virksomhetens interesser i et komplekst landskap av rettigheter og forpliktelser.

LILLEVIK KROGSTAD har omfattende erfaring innen teknologi, software og digitalisering, både som in-house og eksterne rådgivere, på tvers av bransjer. Vår erfaring dekker software- og hardware-løsninger, AI, ulike tjenestemodeller, utviklingsprosjekter, SaaS, PaaS, cloud computing, samt sikring, forvaltning og lisensiering av immaterielle rettigheter.

Vi bistår våre klienter i forbindelse med forhandling, utarbeidelse og tolkning av komplekse kontrakter, der fokus på både kundens og leverandørens interesser står sentralt for å sikre at prosjektet blir vellykket.

Hva kan vi bistå deg med?