Voldgift

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med å prosedere for ulike voldgiftsinstitutter både på norsk og engelsk. 

Voldgift er ofte avtalt mellom profesjonelle næringsdrivende, gjerne i internasjonale avtaler, som et effektivt alternativ til lange tvisteprosesser for de ordinære domstoler.

Våre advokater er velkjent med de enkelte særtrekk en finner i voldgift og mange av de enkelte voldgiftinstitutters saksbehandlingsregler, og står beredt til å bistå både ved valg og utforming av voldgiftsklausuler i kontrakter – til gjennomføring av selve voldgiftsprosessen. 

Hva kan vi bistå deg med?