Mekling og alternativ tvisteløsning

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med mekling og alternativ tvisteløsning, både i og utenfor rettsapparatet.

I kommersielle avtaler er det ofte innarbeidet standard mekanismer for å løse konflikter ved hjelp av mekling og alternativ tvisteløsning som et alternativ til kostbare tvisteprosesser for domstolene eller ved private voldgifter.
Vi bistår klientene våre i alle faser, fra forberedelse til gjennomføring av meklingen.

Hva kan vi bistå deg med?