Selskapsrett

LILLEVIK KROGSTAD sine advokater har erfaring fra å jobbe med selskapsrett som innomhus advokater og som eksterne advokater.

Vi bistår våre klienter med valg av selskapsform, strukturering av selskapsgrupperinger, eierstyring og selskapsledelse, aksjonæravtaler, planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, kapitalisering, aksjonærrettigheter, aksjonærkonflikter, forkjøpsrett med mer.

Hva kan vi bistå deg med?