Kontraktsrett

Bistand forut for en kontraktsinngåelse kan være utslagsgivende for å etablere og ivareta et godt samarbeid, samt forhindre unødvendige utfordringer og fremtidige tvister. 

LILLEVIK KROGSTAD har lang erfaring med tolkning, utforming, forberedelse til og forhandling av komplekse kontrakter, både nasjonalt og internasjonalt innen ulike bransjer. Vi bistår på ethvert stadium i avtaleprosessen, fra inngåelse til opphør. 

Vi legger stor vekt på kjennskap til klientens virksomhet, og har en kommersiell tilnærming i vår rådgivning, med fokus på verdiskaping.

Hva kan vi bistå deg med?