Internasjonal Handel

LILLEVIK KROGSTAD bistår store og små selskaper i forbindelse med handel på tvers av landegrenser. Våre advokater har betydelig internasjonal kompetanse fra en rekke bransjer. Vi har lang erfaring, både som intern og ekstern rådgiver, innen internasjonale salgskontrakter og transaksjoner, inklusive import og eksport av varer med tilhørende kredittarrangementer og bankgarantier, samt transport, forsikring og leveringsbetingelser. 

Vår erfaring med og kjennskap til ulike forhandlingsstrategier og -kulturer kan også være avgjørende for å realisere din virksomhets potensial i et internasjonalt marked.

Hva kan vi bistå deg med?