Forsikring

LILLEVIK KROGSTAD sine advokater har lang erfaring fra å jobbe for og med både norske og internasjonale forsikringsselskaper.

Vi tilbyr rådgivning innen et bredt spekter av forsikringsrettslige spørsmål til forsikringstaker, forsikringsselskap, reassuranseselskap, captives, agenter, meglere og kunder av disse. 

Vi bistår med klarlegging av forsikringsbehov, plassering av dekning, dekningsspørsmål, skadehåndtering og saksbehandling, tvisteløsning for domstoler og i voldgift, regulatoriske og selskapsrettslige spørsmål. 

Vi håndterer saker ifm ansvarsforsikringer, tingsskadeforsikring, regress og tilbakesøkingskrav, liv- og skadeforsikring, styreansvar- og profesjonsforsikring, transportforsikring, sjøforsikring, energiforsikring, eierskifteforsikring, motorvognforsikring, pensjonsforsikring med mer.

Hva kan vi bistå deg med?